Ясиноватский городской совет.
Архив сайта 2007-2014

Статьи

     
 • 04.07.2014 Засідання «круглого столу» з потерпілими на виробництві
  У червні 2014 року відділенням фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у м. Авдіївка було проведено засідання «круглого столу» за участю потерпілих на виробництві, зареєстрованих у м. Ясинувата та Ясинуватському районі. Були присутні 8 потерпілих на виробництві та 3 працівника відділення на чолі з начальником відділення Немилостивим Максимом Володимировичем.
 • 22.05.2014 Про соціальний захист безробітних громадян
  Наша країна в теперішній час охвачена протистоянням та в якійсь мірі безладом. Все це піднімає соціальну напругу у суспільстві. Завданням служби зайнятості у цих умовах було та є гарантія максимального та ефективного захисту найуразливіших категорій громадян,які найбільш потребують допомоги.
 • 19.05.2014 Cокращение штата работников
  В связи с экономическими трудностями в стране, происходящими в настоящий момент, некоторые руководители предприятий как метод экономического оздоровления видят в сокращении штата работников.
 • 05.05.2014 Итоги исполнения городского бюджета за 1 квартал 2014 года
  По итогам 1 квартала 2014 года в бюджет города с учетом межбюджетных трансфертов мобилизовано 31472,1 тыс. грн. налогов и сборов, обязательных платежей, что составляет 22,0 % к плановым показателям на год, в том числе:
 • 25.04.2014 Зима прошла, а совесть в «заморозке»
  Вот скажите, неужели подавляющее большинство наших автомобилистов покупают своих «железных коней» не за деньги, а за совесть? Или в обмен на зрение. Потому что как иначе объяснить наплевательское отношение тех, кто за рулем, к тем, кто на своих двоих? Показательный пример: особенно остро ощущается, что мы, пешеходы, с ними, автовладельцами, находимся по разную сторону баррикад в выходные и праздники. Особенно в праздники.
 • 22.01.2014 Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє про роботу за 2013 р
  Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє, що за 9 місяців 2013 р. було перевірено 36 підприємств та фізичних осіб-підприємців у м.Ясинувата з питань дотримання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 • 03.12.2013  Ты человек, значит имеешь право!
  В современном международном праве действуют более 50 многосторонних соглашений, непосредственно относящихся к области прав человека. Права человека давно стали одной из важнейших проблем современности, одним из приоритетных направлений сотрудничества различных государств. В 1948 году 10 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, с тех пор этот день отмечается как День прав человека.
 • 29.11.2013 Трудоустройство инвалидов в Украине: принимать на работу или воздержаться
  Согласно статье 19 Закона «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», все предприятия, использующие наемный труд, обязаны выполнять норматив рабочих мест для трудоустройства инвалидов, который составляет 4% от среднеучетного количества штатных работников в год, а если работают от 8 до 25 человек – то одно рабочее место для инвалида.
 • 29.11.2013 3 грудня - Міжнародний день захисту інвалідів
  Генеральною Асамблеєю ООН 3 грудня проголошено Міжнародним днем інвалідів. Відповідно до норм національного законодавства, інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 • 22.11.2013 Територіальна державна інспекція з питань праці інформує
  З метою упередження виникнення порушень законодавства про працю, Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області інформує про те, що відповідно до Закону України "Про державний бюджет України на 2013 рік", з 01.12.2013 року розмір мінімальної заробітної плати складатиме 1218 грн. (7,3 грн у погодинному розмірі).
 • 14.11.2013 Порядок притягнення найманого працівника до відповідальності за порушення трудової дисципліни
  Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.
 • 14.11.2013 Про порядок надання відпусток за сумісництвом
  Згідно з ч. 2 ст. 21 КЗпПУ працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці укладанням трудового договору на одному або водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.
 • 14.10.2013 Преимущества легального трудоустройства
  В последнее время все чаще слышим термины “заработная плата в конверте”, “теневая занятость”. Данные термины уже укоренились в украинской экономике как явления.
 • 14.10.2013 Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє про роботу за 9 місяців 2013 р.
  Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє, що за 9 місяців 2013 р. було перевірено 28 підприємств та фізичних осіб-підприємців у м.Ясинувата з питань дотримання законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 • 20.09.2013  Працевлаштування молоді на перше робоче місце
  Кодексом законів про працю статтею 197 КЗпП України передбачено :
  Працездатнiй молодi - громадянам України вiком вiд 15 до 28 рокiв пiсля закiнчення або припинення навчання у загальноосвiтнiх, професiйних навчально-виховних i вищих навчальних закладах, завершення професiйної пiдготовки i перепiдготовки, а також пiсля звiльнення зi строкової вiйськової або альтернативної (невiйськової) служби надається перше робоче мiсце на строк не менше двох рокiв.
 • 05.09.2013  70-летию освобождения Донбасса
  Вспомним всех поименно!..

  70 лет… 70 лет не звучат на родной земле разрывы снарядов, не слышно выстрелов и не льется кровь. Мир. Завоеванный миллионами жертв страшнейшей войны в многовековой истории человечества, он дорог тем, для кого жива память, кто сам побывал в пекле сражений Великой Отечественной. Но он дорог и тем, кто сумел сердцем осознать страшную боль потерь и поражений, кто со слезами радости каждую весну встречает салют Победы, кто помнит…
 • 05.09.2013 Успех, завоеванный трудом
  Второй год подряд наши бизнесмены становятся финалистами престижного Регионального конкурса «Предприниматель года», который в этом году проходил уже в седьмой раз традиционно под эгидой Донецкой облгосадминистрации и облсовета, по инициативе Донецкой торгово-промышленной палаты и при участии координационного центра поддержки предпринимательства. На этот раз звания «Предприниматель года» в промышленной отрасли завоевала наша бизнесвумен, молодой и энергичный предприниматель с передовыми взглядами и прогрессивными методами работы Светлана Комиссарова
 • 20.08.2013 ТДІзПП у Донецькій області інформує
  Законом України «Про зайнятість населення» визначено перелік громадян, що мають додаткові гарантій у сприянні працевлаштуванню, а саме:
 • 19.07.2013  Инспекция труда информирует о выплате заработной платы!
  За первое полугодие 2013 г. главным государственным инспектором по вопросам труда в г.Ясиноватая было проверено 2 предприятия-должника по заработной плате. Так, проверка МЧП «Дриада» показала, что задолженность по заработной плате составляет 43,8 тыс.грн. перед 4 работниками, что является нарушением требований ст. 115 КзоТ, ст. 24 ЗУ «Об оплате труда». В ходе проверки ООО «Ясиноватский машиностроительный завод» установлено, что заработная плата за февраль 2013 р. не выплачена, а это является нарушением требований ст. 115 КзоТ, ст. 24 ЗУ «Об оплате труда» в части выплаты заработной платы не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.
 • 19.06.2013 Каждому ребенку необходима СЕМЬЯ!
  На сегодня в Украине детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, можно отнести к наиболее социально незащищенным слоям населения. В мире явление сиротства является результатом целого ряда преимущественно социальных и экономических проблем, касающихся института семьи, уровня благосостояния населения, демографических показателей, стихийных бедствий, военных конфликтов и т.д.
 • 10.06.2013 Труд несовершеннолетних
  Количество несовершеннолетних, которые желают трудоустроиться, значительно превышает количество официальных рабочих мест. Это подталкивает молодежь к поискам работы в нерегламентированном секторе экономики. Сегодня дети достаточно активно организовывают самостоятельные рабочие места — моют машины, продают газеты и тому подобное. Это — «черный труд», «черный рынок труда». На такой работе нечего ожидать выполнения требований законов, вряд ли будет обеспечена и охрана труда ребенка. Кроме того, есть опасность вообще остаться обманутым — ведь трудовые отношения нигде не зарегистрированы.
 • 03.06.2013 Особенности трудоустройства несовершеннолетних
  В соответствии со ст. 187 Кодекса законов о труде Украины (далее - КЗоТ) несовершеннолетние, т.е. лица, не достигшие 18 лет, в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в отношении охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда пользуются льготами, установленными законодательством Украины.
 • 02.06.2013 ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ Здравствуй, Лето!
  Ежегодно, по доброй сложившейся традиции 1 июня в день начала долгожданных каникул и встречи с теплым солнечным летом в Ясиноватой проводился городской праздник «Здравствуй, лето!», посвященный Международному дню защиты детей.
 • 27.02.2013 Вопросы благоустройства города
  Для чего необходима глубокая омолаживающая обрезка тополей?

  Тополь серебристый пирамидальный - одно из самых распространенных растений. Тополь можно назвать "деревом города" или "деревом каменных джунглей". Очень часто встречаются привычные взору насаждения тополя вдоль дорог, а период его цветения никогда не проходит незамеченным. В городском озеленении тополь серебристый используется как биологический фильтр, поглощающий своими клетками различные загрязняющие атмосферу вещества. К тому же, тополь имеет мощную корневую систему, являясь своеобразной природной дренажной системой.
 • 22.02.2013 Итоги исполнения городского бюджета за 2012 год
   Итоги исполнения
 • 02.01.2013 СТАТЬ ХОЗЯИНОМ В СВОЕМ ДОМЕ
  В каком состоянии Ваш дом? Такое положение Вас устраивает? Если нет, то у Вас есть возможность навести порядок вокруг своего дома, улучшить его техническое состояние, добиться комфортного проживания в своей квартире. Согласитесь, что приятнее жить в ухоженном уютном доме.
 • 26.11.2012 НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННАЯ РАБОТА В УКРАИНЕ
  Что такое незадекларированный труд?
  Какие существуют виды незадекларированного труда?
  Какие последствия незадекларированного труда.
  Предлагаем разъяснение по этому вопросу главного государственного инспектора труда Территориальной государственной инспекции по вопросам труда в Донецкой области Т.Борисенко.
 • 24.09.2012 Инспекция труда поможет Вам на рабочих местах!
  Согласно Указу Президента Украины от 06.04.2011 № 386/2011 и Постановления Кабинета Министров Украины № 879 от 17.08.2011 была создана Территориальная государственная инспекция по вопросам труда в Донецкой области. Что такое Инспекция труда?
 • 21.09.2012 СТАРТУЕТ НЕДЕЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
  В рамках Плана мероприятий Программ энергоэффективности Донецкой области и города Ясиноватая на 2010-2015 годы, с 1 по 6 октября 2012 года пройдет ежегодная общенациональная Неделя энергосбережения. Целью проведения этого мероприятия является привлечение внимания общественности к вопросам эффективного использования энергоресурсов, применения энергосберегающих приборов и оборудования, а также повышения информированности населения о практических способах экономии в быту, формирования и закрепления в обществе психологии бережливости.
 • 30.08.2012 Встреча состоялась
  27 августа в доме №4 микрорайона №3 состоялась встреча жителей с сотрудниками Управления Пенсионного фонда в г. Ясиноватая и Ясиноватском районе по вопросам пенсионного обеспечения.
 • 31.05.2012 1 июня – Международный день защиты детей
  Если сегодня природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне — потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный день детей (International Children's Day). Этот праздник в Украине знаком как Международный день защиты детей.
 • 25.05.2012 Итоги реализации мини-проектов 2011 года в Ясиноватой.
  В 2011 году Донецким областным советом проводился ежегодный конкурс мини-проектов местного развития. По сравнению с 2009-2010 годами приоритетные направления конкурса были расширены. При отборе победителей особое внимание уделялось проектам по реформированию сферы здравоохранения, ремонту и укреплению материально-технической базы объектов социально-культурной сферы, установке детских и спортивных площадок, ремонту памятников, местных достопримечательностей, исторических зданий и сооружений, а также благоустройству мест отдыха граждан.
  По заявке территориальной громады Ясиноватой 8 из 10 мини-проектов были признаны победителями. 5 мини-проектов успешно реализованы в 2011 году, в 1-м квартале 2012 года реализованы еще 3 мини-проекта. Финансирование реализации данных мини-проектов осуществлялось с учетом дополнительных средств областного бюджета.
 • 29.04.2012 Шалость опасна ребята с огнем – огонь может сжечь и квартиру и дом!
  Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате случайного нарушения правил пожарной безопасности.
 • 26.04.2012 Спільна перевірка небезпечних зон
  24 квітня 2012 року було проведено спільний рейд Ясинуватського міського сектору Головного управління Держтехногенбезпеки в Донецькій області та відділом сім`ї молоді та спорту Ясинуватської райдержадміністрації щодо попередження пожеж на найбільш небезпечних ділянках в м. Ясинувата та Ясинуватському районі.
 • 20.04.2012 
   

  КВАЛІФІКОВАНИЙ ПІДБІР КАДРІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 • 18.04.2012 Ясинуватський міський сектор ГУ Держтехногенбезпеки у Донецькій області ЗАСТЕРІГАЄ!
  На території Донецької області з початку року виникла 1801 пожежа (проти 1446 за аналогічний період 2011 року). За фактами пожеж на відкритій території у 2011 році Ясинуватським міським сектором ГУ Держтехногенбезпеки у Донецькій області було порушено 2 кримінальні справи за ознаками ст. 245 КК України «Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу».
 • 13.04.2012 Чорнобиль: чорний спадок
  26 років тому сталася непоправна катастрофа, яка забрала безліч життів і залишила після себе незгладимий слід у наших серцях. Чорнобильська атомна електростанція 26 квітня 1986 року - разом із плановою зупинкою реактора проводилася перевірка електрообладнання. Однак у результаті різкого стрибка потужності стався хімічний вибух, у результаті якого в атмосферу було викинуто близько 520 небезпечних радіонуклідів. За оцінками експертів, загальна потужність вибуху більш ніж у 100 разів перевищила потужність ядерної зброї, застосованої під час другої світової війни. Вибух був настільки сильним, що забруднення розповсюдилося на значні ділянки території Радянського Союзу, які в даний час входять до складу Білорусі, Україні та Росії.
 • 13.04.2012  ВНИМАНИЕ!
  Ясиноватский городской сектор ГУ Гостехногенбезопасности в Донецкой области поздравляет всех жителей нашего города и района с приближающимся праздником «ПАСХА» и желаем, чтобы пожары и чрезвычайные ситуации всегда обходили вас и ваших близких стороной!
 • 26.03.2012 НА ШЛЯХУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»
  З метою реалізації нового Закону України «Про державну службу» та на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада» Нацдержслужбі України необхідно розробити та затвердити 11 порядків та розробити 11 проектів постанов Уряду.
 • 23.03.2012  Не превращайте свой дом в «мышеловку»!
  От возникновения пожаров никто не застрахован. В Европе и Америке число пожаров на душу населения выше, чем у нас. Но количество жертв в несколько раз ниже.
 • 20.03.2012  Пожежа в квартирі
  За статистикою, основні причини пожеж, що відбуваються в житлових будинках практично завжди однакові – застарілі комунікації, несправна електропроводка, паління в недозволених місцях і залишені без нагляду електроприлади.
 • 16.03.2012 Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы
  В нашем обществе накопилось множество проблем. Это в полной мере можно сказать и о тех жизненных ситуациях, в которых оказываются граждане, которые отбыли наказание за совершенные правонарушения и возвратились из мест лишения свободы. Закон Украины от 10.07.2003 г. «О социальной адаптации лиц, которые отбыли наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок» определяет комплекс мероприятий, условия и порядок предоставления социальной помощи такой категории граждан, задачи органов местного самоуправления, учреждений и организаций по этим вопросам. Основная их цель - дать возможность таким гражданам адаптироваться в обществе, не допустить совершения ими новых преступлений, оказать необходимую помощь в решении практических вопросов.
 • 01.03.2012 Хороша и весела наша масленица!
  Проводы зимы, озаренные ожиданием наступления весеннего тепла и обновления природы, ежегодно отмечаются празднованием масленицы. Это самый яркий, веселый и сытный праздник, длящийся неделю. В эти дни украинцы традиционно устраивают народные гуляния. Издавна считалось: чем веселее зиму проводишь, тем удачливее год проведешь. А блины, непременный атрибут масленицы, круглые и румяные символизируют собой солнце, которое весной все ярче разгорается, удлиняя дни.
 • 28.02.2012  Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування електричними приладами
  Під час похолодання різко зростають кількість і загроза виникнення пожеж через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо. За усім цим – життя та здоров’я людей, добробут громадян, їхня безпека.
 • 28.02.2012  Ясинуватський міський сектор попереджає: БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ЛЬОДУ!
  З настанням морозів на людину чекає ще одна небезпека - загроза провалитись під лід. Тому, щоб зберегти своє здоров'я, чи навіть врятувати життя, слід пам'ятати наступне:
 • 28.02.2012  Ясинуватський міський сектор ГУ Держтехногенбезпеки у Донецькій області застерігає
  По іронії, пожежа, проти якої люди, під час, просто безсилі, виникає за вини цих самих людей. І потім, дивлячись на те, як вогонь перетворює все майно на попіл, людині не залишається нічого іншого, ніж звинувачувати себе. Тим часом, всі основні причини виникнення пожежі добре відомі кожному з нас з дитинства. Проте, часом ми забуваємо або не звертаємо уваги на техніку протипожежної безпеки. Інколи щастить, а інколи… Тож треба задатися питанням, чи варто сплачувати життям або здоров’ям за власну безпам’ятність чи несерйозне ставлення до елементарних правил та норм? Відповідь очевидна.
 • 23.02.2012  О выполнении Программы экономического и социального развития г. Ясиноватая за 2011 год
  Последовательная реализация мероприятий Программы экономического и социального развития города Ясиноватая за 2011 год способствовала росту экономического потенциала города.
 • 20.02.2012 Итоги исполнения городского бюджета за 2011 года
 • 16.02.2012 БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ – НЕБХІДНА УМОВА УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІЙОВАНИХ ПРЕЗИДЕНТОМ В. ЯНУКОВИЧЕМ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

  1. КОРУПЦІЯ – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ


  1.1. Президент України налаштований на рішучу боротьбу з корупцією
  Президент України як гарант Конституції визначив боротьбу з корупцією одним із стратегічних завдань влади. У Президентській Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» зазначено, що високий рівень корупції робить країну менш привабливою для міжнародного капіталу, а це гальмує економічне зростання і заважає виконанню завдань щодо підвищення добробуту українських громадян.
 • 13.02.2012 СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ - ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ДІЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
  Президентські модернізаційні реформи, спрямовані на реалізацію національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, соціальної держави, зумовили запровадження нових підходів у сфері кадрової політики.
 • 06.01.2012 Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами
    Під час похолодання та морозів різко зростають кількість і загроза виникнення пожеж через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо. За усім цим – життя та здоров’я людей, добробут громадян, їхня безпека.
 • 20.12.2011 Новогодние праздники. Не допусти пожара.
  Вот и засверкала своими огоньками новогодняя нарядная елочка. О грустном говорить не хотелось бы, но приходится: к великому сожалению, иногда заканчивается праздник пожаром. Статистика свидетельствует, что в основном они происходят от необдуманного и неправильного использования хлопушек с эффектом огня, бенгальских огней, самодельных электрогирлянд, новогодних свечей. И, конечно, от беззаботной детской шалости с огнем. Избежать пожара поможет соблюдение некоторых элементарных правил.
 • 19.12.2011 "Олімпійське лелеченя" в Ясиноватой.
  По инициативе президента Национального олимпийского комитета Украины С.Н.Бубки с этого года проводится Всеукраинское спортивно-массовое мероприятие «Олімпійське лелеченя» для школьников.

  Чтобы было прекрасным тело
  И здоровый бодрый дух,
  Ты берись скорей за дело,
  Спорт – твой самый лучший друг !
  В жизни ты добьешься много,
  Если стал на верный путь,
  Ждет нелегкая дорога –
  Смелым и отважным будь.
  Если будут смеяться в глаза
  И покажется, что нет больше сил,
  Встань и вспомни такие слова:
  «Я боролся и я победил!»

  Этими прекрасными стихами, победителя в номинации «Поэзия» Елизаветы Волобуевой - ученицы ЯОШ І-ІІІ ст. №3, начался городской этап Всеукраинского спортивно-массового мероприятия «Олімпійське лелеченя» для учащихся 5-6 классов.
 • 15.12.2011 НЕ ЖАРТУЙТЕ З ПІРОТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ!
  Мільйони петард, ракет, феєрверків реалізуються на нашому ринку. Традиція відзначати свята із застосуванням піротехнічних засобів прийшла до нас з Китаю й італійських карнавалів. У зв'язку із загальною пристрастю до вогняних забав врахуйте наступне:
  • Купуйте піротехніку тільки в магазинах або в спеціалізованих кіосках.
  • Звертайте увагу на строк придатності виробу. Якщо він закінчився - утримайтесь від покупки.
  • Пам’ятайте, що петарди мають небезпечний радіус розльоту від півметра до п'яти. Не рекомендується підривати їх у домашніх умовах, а також дивитися із близької відстані на розрив цих «боєприпасів». Дрібні частки, що розлітаються, можуть зашкодити очам або підпалити щось.
  • Якщо піротехніка не спрацювала, не використовуйте її повторно – це може призвести до трагедії.
  Шановні батьки!
  Не дозволяйте дітям самостійно купувати та використовувати піротехнічні іграшки!
 • 15.12.2011  УВАГА, ОЖЕЛЕДИЦЯ !
  Ожеледиця - це шар твердого льоду, що утворюється при намерзанні краплин дощу або туману.
  Щороку сотні людей звертаються в місцеві травмпункти з ушкодженнями, отриманими через падіння внаслідок ожеледиці. Проте якщо взяти на озброєння ряд нехитрих прийомів, можна значно зменшити ризик травмування на слизьких зимових вулицях.
 • 07.11.2011 ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ ПО ГРИППУ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2011-2012гг.
  По данным Украинского Центра гриппа и эпидемиологического мониторинга, заболеваемость респираторными инфекциями в городах Донецкой области, в сентябре-октябре текущего года находится на неэпидемическом уровне. Вирусы гриппа пока еще проявляют низкую активность.
 • 04.11.2011 Об итогах работы Управления Пенсионного фонда Украины в г.Ясиноватая за 9 месяцев 2011г.
  По состоянию на 01.10.2011р. зареєстровано 2377 плателтщиков: 590- юридических, 1787 – физических лиц.
  Выполнение плановых показателей поступления платежей в бюджет за 9 месяцев 2011г. составило 100,05%, поступило 123823,8тыс.грн., что на 16,6% или на 17597,7тыс.грн. больше в сравнении с 2010г. и на 58,тыс.грн. от плана.
 • 04.11.2011 Щодо основних напрямків роботи Управління Пенсійного фонду України в м.Ясинувата за 9 місяців 2011р.
  Станом на 01.10.2011 рік в управлінні зареєстровано 2377 платників: 590- юридичних, 1787 - фізичних осіб.
  За 9 місяців 2011 року до бюджету надійшло 123823,8тис.грн. власних надходжень (100,05% плану), що на 17597,7тис.грн. (16,6%) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
 • 01.11.2011 
  В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 апреля 2004 № 429 под председательством секретаря городского совета Присяжного В.П. проведены заседания наблюдательной комиссии исполкома городского совета. Согласно плана работы комиссии были рассмотрены следующие вопросы:
  1. О состоянии выполнения законодательства участковыми инспекторами по профилактике рецидивной преступности.
  2. Об осуществлении общественного контроля за лицами, осужденными условно без лишения свободы и условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.
  3. О выполнении законодательства Украины по оказанию информационной, правовой и психологической помощи лицам, осужденным без лишения свободы, а также освободившимся условно-досрочно из мест лишения свободы (в возрасте от 15 до 35 лет).
  4. О выполнении Закона Украины от 08.07.2011 № 3680- IY «Об амнистии» В работе комиссии приняли участие управляющий делами исполкома Луковых Н.А., начальник Ясиноватского МО УИИ УГДУВИН в Донецкой области Гончар О.В., заместитель начальника сектора участковых инспекторов милиции Ясиноватского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области Юрченко А.В., председатели общественных участковых комитетов.
 • 31.10.2011 Память о победителях всегда жива в наших сердцах.
  Встречаемся у Вечного огня,
  Подолгу смотрим на живые пряди.
  Волнуется, дрожит огонь живой,
  То встанет, то наклонится он гибко.
  Не прекращается поток людской,
  И неусыпна память о погибших.

  В. Боков

  Десятилетия отделяют нас от трагических событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Но наше поколение не забыло, чьими руками были восстановлены родные города и села. Ежегодно 28 октября мы чествуем наших дорогих ветеранов, склоняем голову перед памятью тех, кто в жестокой схватке с нацизмом отдал жизнь за победу - за нашу общую Победу. Память об этом подвиге, о единстве народа в борьбе с врагом – мы будем хранить вечно, передавая из поколения в поколение.
 • 28.10.2011 Рубежи нашей памяти
  28 октября в актовом зале Ясиноватского профессионального строительного лицея состоялся городской фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Рубежи нашей памяти». Он стал ярким и незабываемым подарком для участников боевых действий и ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также участников военных операций на территории иностранных государств. Выступления школьников детально отразили события далеких и страшных военных лет, погрузили каждого ветерана в годы молодости. Никто не остался без внимания. Присутствующим на фестивале ветеранам Отечественной войны были вручены цветы и подарки. Не смотря на легкую грусть, мы поняли, что на смену нам растет достойное поколение молодых ясиноватцев.
  От имени всех участников боевых действий, ветеранов войны и труда выражаем слова искренней благодарности организаторам и участникам фестиваля. Желаем вам здоровья, дальнейших успехов в учебе и труде!
 • 28.10.2011 Ясиноватцам - доступное жилье!
  26 октября в Ясиноватой состоялось торжественное открытие нового многоквартирного жилого дома. Участие в данном мероприятии приняли городской голова Русаченко А.И., главный инженер ГП «Донецкая железная дорога» Филатов А.В., депутат Донецкого областного совета, директор СП «Агроспецмонтажник» Бештанко М.В., начальник Ясиноватской дирекции железнодорожных перевозок Скубченко А.И., председатель теркома профсоюза работников железнодорожного транспорта Качур Ю.И., представители трудовых коллективов железнодорожного узла, общественность, средства массовой информации. Объект построен и сдан в эксплуатацию в срок. Это дало возможность обеспечить жильем и создать комфортные условия проживания для 72 семей ясиноватцев - молодых железнодорожников и ветеранов магистрали. В будущем планируется расширение территории микрорайона - строительство еще двух многоэтажных домов.
 • 21.10.2011 Приятнее жить в уютном и ухоженном доме!
  Задумайтесь, в каком состоянии Ваш дом? Разве такое положение Вас устраивает? Если нет, у Вас есть: возможность навести порядок вокруг своего дома, улучшить его техническое состояние, выполнить ремонты в подъездах жилых домов, где находятся Ваши квартиры. Вы скажете: «Это зависит от ЖЭКа, от горисполкома и меньше всего от жителей…». И, вероятно, в прежние времена Вы были бы правы. Но не сейчас
 • 20.10.2011 Ясиноватцы в Великой Отечественной войне.
  21 октября 2011 года ветерану Великой Отечественной войны и труда Задере Андрею Кузьмичу исполнится 90 лет. Родился А. Задера в 1921 году. В годы Великой Отечественной войны Андрей Кузьмич участвовал в обороне Кавказа, освобождении Украины в составе 1 Украинского фронта. Подобно сотням, тысячам и миллионам советских людей пережил нелегкие события страшных военных лет. Были в его судьбе и окружение и отчаянная штыковая атака, и радиопротивостояние с главным идеологом гитлеровцев - Геббельсом, и опасная служба в группе радиоразведки.
 • 18.10.2011 Пропозиції до проекту Закону України “Про ринок земель”, подані під час проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної кампанії, будуть враховані при доопрацюванні законодавчого акта
  У ході всенародного обговорення проекту Закону України “Про ринок земель” надійшло декілька тисяч пропозицій до положень законопроекту від власників паїв, фермерів, сільгосптоваровиробників, професійних незалежних громадських організацій, експертів, усі вони були ретельно проаналізовані. Думка громадськості надзвичайно важлива і буде врахована в роботі щодо удосконалення законодавчого акта.
 • 18.10.2011 СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА.
  В терминологии работников пожарной службы среди многих причин пожаров есть и такая – детская шалость с огнем. О том, что спички — не игрушка для ребенка, известно всем. И многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так. Когда идет разговор об опасности неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к нему скептически. К чему, мол, эти нравоучения. Люди мы взрослые и все понимаем. Но практика показывает, что эти же люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать причиной их возникновения.
 • 17.10.2011 Доверие ветеранов оправдано.
  5 октября зал заседаний Ясиноватского горисполкома заполнили делегаты IX-й отчетно-выборной конференции городской организации ветеранов от сорока первичных ветеранских организаций города. В работе конференции приняли участие секретарь городского совета В.П. Присяжный, член Донецкого областного совета ветеранов Э.В. Владарчук. Судя по атмосфере, которая царила в зале, заранее можно было предположить, что делегаты намерены внимательно в деловой обстановке обсудить отчетный доклад председателя городского совета ветеранов А.С. Гаркавенко. Без особых эмоций конкретно и по существу обратить внимание на недостатки и улучшения в работе по социальной защите ветеранов войны и труда, людей пожилого возраста по работе президиума, комитетов, комиссий совета ветеранов проводивших работу в отчетный период с 25 сентября 2007 года по 5 октября 2011 года, включая и состояние финансовой деятельности организации.
 • 11.10.2011 Дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування обігрівальними приладами
  Під час похолодання різко зростають кількість і загроза виникнення пожеж через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж тощо. За усім цим – життя та здоров’я людей, добробут громадян, їхня безпека.
 • 04.10.2011 Пожарная безопасность печного отопления
  В наше время отопительные печи остаются одним из основных источников тепла в домах сельской местности. В холодное время года печь отопления приносит радость людям, дает тепло в дом. В тоже время она может таить в себе опасность, и при халатном отношении, несоблюдении элементарных правил пожарной безопасности, она приносит в дом беду. Многие не знают элементарных правил при эксплуатации отопительных печей, хотя и неоднократно они прописывались в нашей местной печати, памятках и листовках. Каковы же эти правила?
 • 23.09.2011 БЕШЕНСТВО МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ
  В 2010 году в Украине зарегистрировано 3 случая смерти от бешенства, в т.ч. 1 по Донецкой области у жителя г.Селидово, где источником послужила домашняя собака. За 2007-2008 гг. в Донецкой области зарегистрировано 3 случая смерти от бешенства среди детей 4-5 и 10 лет.
 • 23.09.2011 30 сентября - День усыновления
  Ежегодно 30 сентября в нашей стране отмечают День национального усыновления. День национального усыновления — праздник, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, принявших в свои семьи детей, при различных обстоятельствах потерявших родные семьи.
 • 20.09.2011 Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» - це крок до створення дієвого антикорупційного законодавства в України
  Корупція в сучасних умовах стала чинником, який становить реальну загрозу національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає практично на всі сторони суспільного життя: економіку, політику, соціальну і правову сфери, державне управління, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупційні зв’язки фактично руйнують правові, етичні відносини між людьми і поступово перетворюються у норму поведінки. Корупція, безперечно, може бути визнана однією з найгостріших соціальних та політичних проблем в сучасній Україні, розв’язання якої є надзвичайно актуальною та першочерговою справою для держави.
 • 20.09.2011 Он ковал Победу в тылу.
  Великая Отечественная война 1941-1945 годов принесла немало страданий и разрушений на нашу родную землю. Среди множества соотечественников, воевавших за свободу и мирную жизнь будущих поколений, было немало и тех, кто своим ежедневным трудом обеспечивал советскую армию боеприпасами, продовольствием, под залпами вражеских орудий перевозил военные грузы.
 • 19.09.2011  И СНОВА ПОБЕДА!
  Наблюдательный совет областного конкурса мини-проектов местного развития подвел итоги второго тура и утвердил вторую группу победителей Конкурса в 2011 году. Данные мини-проекты будут реализованы при дополнительном выделении средств из областного бюджета. В числе ПОБЕДИТЕЛЕЙ и город Ясиноватая:
 • 15.09.2011 ЯСИНОВАТЦЫ ЛЮБЯТ СВОЙ ГОРОД!
  По уже сложившейся традиции в начале сентября наш город празднует день своего рождения. В этом году исполнилось 139 лет со дня основания Ясиноватой. Для человека это серьезный и значительный промежуток времени, а для города – всего лишь очередная дата становления и дальнейшего развития. В этом возрасте Ясиноватая по-прежнему остается молодым, цветущим и уютным городом, который благоустраивается и хорошеет благодаря труду заботливых горожан.
 • 05.09.2011 ПРОТИПОЖЕЖНИЙ СТАН ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ НАПЕРЕДОДНІ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
  Проведеними перевірками органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки в закладах освіти встановлено, що до найбільш суттєвих порушень правил пожежної безпеки відноситься - відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації, не проведення обробки вогнезахисною сумішшю горищних дерев’яних конструкцій, а також несправне зовнішнє протипожежне водопостачання.
 • 01.09.2011 Итоги исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2011 года
 • 22.08.2011 ГАЗ ПОЛЕЗЕН И ОПАСЕН?
  В Донецкой области по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования произошло 18 пожаров, на которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести и 2 человека погибли.
 • 01.08.2011 ПОЖАРЫ НА БАЛКОНАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
  Государственный пожарный надзор сообщает, что в Донецкой области участились случаи возникновения пожаров на балконах и лоджиях многоэтажных жилых домов.
 • 27.07.2011 МИНИ-ПРОЕКТЫ - 2011
  Донецким областным советом подведены итоги областного конкурса мини-проектов 2011 года. Активность громад растет – на конкурс подано 2496 проектов, что на 18% больше, чем в прошлом году. Больше всего громады области хотят ремонтировать и обновлять объекты социально-культурной сферы.
 • 09.07.2011 Oгненная стихия в лесу.
  Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это неосторожное обращение с огнем, непогашенный костер, брошенная спичка или сигарета, детская шалость. Иногда причиной возникновения пожара может служить молния, но такие случаи довольно редки. Что же необходимо знать, если вам все же придется столкнуться в лесу с огненной стихией? Как не допустить лесного пожара? Что делать, если все-таки пожар уже возник?
 • 25.06.2011 Микола Присяжнюк: завершення земельної реформи – один з пріоритетів влади. Це дуже сміливе і відповідальне рішення
  Реформування земельних відносин в Україні здійснюється два десятиліття. Це тернистий і складний шлях до запровадження цивілізованого ринку земель. Головним кроком до введення в обіг земель сільськогосподарського призначення має бути скасування мораторію на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який обмежує конституційні права власників земельних ділянок. Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України «Кожен має право володіти, користуватися розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Адже мораторій замість вирішення існуючих проблем, призводить до нагромадження нових.
 • 24.06.2011 Створення державного земельного кадастру як складової земельної реформи
  Статтею 13 основного Закону України - Конституції визначено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу.
 • 24.06.2011 ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВЛАСНИКУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ЧАСТКИ (ПАЮ)
  Шановний власник земельної частки (паю)!
  Земельна реформа в Україні дала змогу кожному члену сільськогосподарського підприємства та пенсіонеру з їх числа отримати власний земельний наділ.
  Селяни тривалий час були позбавлені найголовнішого права – права розпоряджатися своєю власністю. Багато з них вже померли, так і не скориставшись економічними перевагами володіння землею.
  Проте кожен власник земельної ділянки повинен мати право на власний розсуд розпоряджатися своєю землею. Для цього і впроваджувалася земельна реформа. Тому лише Вам, як землевласнику, вирішувати: чи продавати землю, чи здавати її в оренду або ж власноруч обробляти.
 • 06.06.2011 День пограничника
  В независимой Украине Указом президента Кравчука День пограничника перенесли на 4 ноября. Но устоявшиеся традиции ломать не так просто: пограничники служившие в советское время продолжали, хотя и неофициально, отмечать свой праздник 28 мая. И в 2003 году справед-ливость восторжествовала: уже президент Кучма вернул 28 мая пограничникам.
  Теплым весенним утром 28 мая 2011 года по устоявшейся традиции, служившие в погран-войсках ясиноватцы надели свою дембельскую форму, ордена и медали, знаки, зеленые фуражки и бескозырки и собрались на площади Солдатской Славы для того, чтобы в торжественной обстановке встретить свой солдатский праздник.
 • 26.05.2011 1 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
  Детство – самый важный, самобытный и неповторимый период в становлении личности. Именно в этот период человек требует наибольшего внимания и защиты. От отношения к детям, понимания их проблем, интересов и потребностей, состояния охраны детства зависит судьба каждого ребёнка и развитие общества в целом.
 • 25.05.2011 О работе с несовершеннолетними, отбывающими наказание
  Уголовно-исполнительные инспекции г. Ясиноватая и Ясиноватского района , которые являются подразделениями Государственного Департамента по вопросам исполнения наказаний в Донецкой области, осуществляют деятельность по исполнению наказании, не связанных с лишением свободы – освобождения от наказания с испытательным сроком, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности, общественные и исправительные работы, а также направляют осужденных в исправительные центры, согласно приговоров судов. При исполнении наказаний, не связанных с лишением свободы работа с несовершеннолетними имеет свои особенности.
 • 13.05.2011 Легальна робота сьогодні – гідна пенсія завтра
  21.04.11 року у приміщені Донецького обласного центру зайнятості відбувся круглий стіл на тему «Легальна робота сьогодні – гідна пенсія завтра», який було організовано Територіальною державною інспекцією праці у Донецькій області.
 • 13.05.2011  Летний отдых детей – общая забота
  Лето – самое прекрасное время года. С большим нетерпением ждут его дети. Летние каникулы – это самый продолжительный период отдыха, когда можно восстановить утраченные за учебный год силы и оздоровиться.
 • 12.05.2011 Вот и наступил знаменательный праздничный день.
  12 мая – Международный день медицинской сестры. Во многих странах мира отмечается этот профессиональный праздник людей, профессия которых является одной из самых гуманных и ответственных.
 • 11.05.2011 Cтарость – не радость.
  Всем известна поговорка: старость – не радость. А в непростых экономических условиях сегодняшнего дня наиболее незащищенными остаются люди пожилого возраста и инвалиды.
 • 01.03.2011  Виставки художніх творів Т. Шевченка .
  Є такі постаті в нашій історії, які вбирають у себе живу душу народу, стають невід'ємною частиною його життя. Такою постаттю для нас, українців, є Тарас Григорович Шевченко.
 • 27.02.2011 Визит Министра здравоохранения Украины в Ясиноватую.
  В рамках пилотного проекта 24.02.2011г. Донецкую область посетил Министр здравоохранения Украины Емец Илья Николаевич.
 • 25.02.2011 О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЯСИНОВАТАЯ по итогам 2010 года.
  Для решения важнейших вопросов социально-экономического развития Ясиноватой в 2010 году был разработан перечень мероприятий, которые были включены в Программу социально-экономического развития города.
  По итогам 2010 года промышленными предприятиями города задание Программы по реализации продукции выполнено на 106,2%. В объеме продукции, реализованной промышленными предприятиями, 76,3% приходится на перерабатывающую промышленность, 23,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа, тепла и воды.
 • 16.02.2011 НКРЭ увеличила тарифы стоимости электроэнергии.
  В течение 7 лет (с 1999 года по 2006 год) государство сдерживало рост цен на электроэнергию для населения. С 1апреля 2006 года цены на электроэнергию для населения стали повышаться.
 • 11.02.2011 Волонтеры при городском Совете ветеранов.
  9 февраля под руководством заместителя председателя городского Совета ветеранов войны и труда Жукова В.А. состоялось заседание актива городского Комитета волонтерского движения при Совете ветеранов.
 • 11.02.2011 Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Ясиноватая
  Еженедельно, согласно информации, поступившей из лечебно-профилактических учреждений города, эпидемиологическим отделом районной СЭС проводится учет заболевших гриппом и ОРВИ.
 • 10.02.2011 Подорожание цен на социально значимые продукты.
  Последнее время в Донецкой области, как и во всей Украине наблюдается очередное подорожание цен на социально значимые продукты питания, в частности гречка, подсолнечное масло.
 • 02.09.2010 КАМПАНИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ 2010
  В отдел по делам семьи и молодежи поступило 126 заявлений от родителей детей льготных категорий для оздоровления в летний период 2010 года (дети из многодетных семей, состоящие на диспансерном учете, дети – инвалиды, находящиеся под опекой, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС, одаренные дети).
 • 01.09.2010 Подведены итоги 2009-2010 учебного года (по материалам городского собрания педагогических работников).
  1 сентября в очередной раз для многих ребятишек Ясиноватой прозвенел первый школьный звонок. Начало нового учебного года с нетерпением ожидали как учащиеся так и их мудрые наставники – педагоги. В нынешнем году за школьную парту впервые сели около 350 учащихся, 1414 учеников и воспитанников дошкольных учреждений продолжат увлекательное путешествие по нелегкому, но интересному пути знаний.

Новости

 • 06.08.2014 И снова лето.


  Многие родители уверены, что находится в лагерях и здравницах куда полезнее, чем сидеть за компьютером и просто бездельничать. Ведь после отдыха дети привозят много положительных эмоций, заводят новые знакомства и учатся чему-то новому.


 • 06.08.2014 Продолжается ремонт - продолжается отключение электроэнергии


  Коллектив НП «Ясиноватский РЭС» продолжает капитальный ремонт электрических сетей в Ясиноватой, который охватывает практически все микрорайоны города. Эта работа наверняка послужит повышению качества услуги электроснабжения. Но на время ремонта она создает некоторые неудобства для горожан, с которыми, впрочем, можно смириться ради благого дела.


 • 28.07.2014 Исполнительный комитет Ясиноватского городского совета информирует о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера
  Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
  При угрозе поражения стрелковым оружием.
  - Закройте шторы или жалюзи (заклейте окна бумажной лентой) для снижения поражения осколками стекла. - Выключите свет, закройте окна и двери. - Займите место на полу в помещении, не имеющем окон на улицу (кладовая, ванная, прихожая). - Информируйте возможными средствами об опасности близких и знакомых.
  При угрозе боевых действий.
  .- Закройте шторы или жалюзи (заклейте окна бумажной лентой) для снижения поражения осколками стекла. Выключите источник питания, закройте воду и газ, погасите печное отопление. - Возьмите документы, деньги и продукты, предметы первой необходимости, медицинскую аптечку. - Немедленно покиньте жилое помещение, сокройтесь в подготовленном подвале или ближайшем укрытии. - Предупредите об опасности соседей. Окажите помощь старикам и детям. - Без крайней необходимости не оставляйте безопасного места пребывания. - Проявляйте крайнюю осторожность, не поддавайтесь панике.
  Если произошел взрыв.
  -Убедитесь в том, что вы не получили значительных травм. - Успокойтесь и внимательно осмотритесь вокруг, не существует ли угрозы дальнейших обвалов и взрывов, не свисает ли с руин разбитое стекло, не нужна кому-то ваша помощь. - Если есть возможность – спокойно выйдите с места происшествия. Если вы оказались в завале – периодически подавайте звуковые сигналы. Помните, что при низкой активности человек может продержаться без воды пять суток. - Выполняйте все предписания спасателя.
  При воздушной опасности.
  Отключите источник питания, закройте воду и газ. - Погасите печное отопление. - Возьмите документы, деньги и продукты, предметы первой необходимости, медицинскую аптечку. - Предупредите об опасности соседей и при необходимости окажите помощь престарелым и больным. - Как можно скорее дойдите до защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Без крайней необходимости не оставляйте безопасного места пребывания. Следите за официальными сообщениями.
  При угрозе массовых беспорядков.
  - Сохраняйте спокойствие и рассудительность. - При нахождении на улице немедленно покиньте места массового скопления людей, избегайте агрессивно настроенных личностей. - Не поддавайтесь на провокации. - Надежно закройте дверь. Не подходите к окнам и не выходите на балкон. Без крайней необходимости не покидайте помещение.
  При проведении временной эвакуации гражданского населения из опасного района.
  - Возьмите документы, деньги и продукты, необходимые вещи, медикаменты. - По возможности окажите помощь гражданам пожилого возраста, людям с физическими недостатками. - Детям дошкольного возраста укладывается в карман или пришивается к одежде записка, где указывается фамилия, имя, отчество, домашний адрес, а также имя и отчество матери и отца. - Следуйте указанному маршруту. При необходимости обратитесь за помощью к правоохранителям и медицинским работникам. Ниже приведена информация о подвальных помещениях, расположенных в жилых домах города Ясиноватая, которые можно использовать для укрытия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
  Если вас захватили преступники как заложника и вашей жизни и здоровью угрожает опасность.
  - Старайтесь запоминать какую-либо информацию (возраст, рост, голос, манеру разговаривать, привычки и т.п.) о преступниках, что в дальнейшем может помочь установить их местонахождение. - При первой возможности старайтесь сообщить о месте своего пребывания родным или в милицию. - Старайтесь быть рассудительными, спокойными, по возможности миролюбивыми, не подвергайте себя не нужному риску. - Если преступники находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то старайтесь максимально ограничить себя от общения с ними, так как их действия могут быть непредсказуемы. - Не усиливайте агрессивность преступников неповиновением, ссорой, лишним сопротивлением. - Выполняйте требования террористов, не создавая конфликтных ситуаций, спрашивайте разрешения перемещаться, сходить в туалет, открыть сумочку и т.д. - Избегайте каких-либо дискуссий, особенно политических, с преступниками, будьте, прежде всего, внимательными слушателями. - Сохраняйте свою честь и ничего не просите, старайтесь съедать все, что дают, несмотря на то, что пища может быть непривлекательной. - Если вы длительное время находитесь рядом с преступниками, постарайтесь установить с ними контакт, вызвать гуманные чувства и начать разговор, не приводя их к мысли о том, что вы хотите что-то выведать. - Не позволяйте себе падать духом, используйте любую возможность поговорить с самим собой о своих надеждах, проблемах, которые случаются в жизни, постарайтесь успокоиться и расслабиться с помощью медитации, читайте различные тексты, постарайтесь вспомнить стихи. - Внимательно следите за поведением преступников и их намерениями, будьте готовы к бегству, если вы абсолютно уверены в безопасности такой попытки. - Постарайтесь найти наиболее безопасное место в помещении, где вас содержат и где можно было бы защититься во время штурма террористов (помещения, стены и окна которых не выходят на улицу – ванная комната или кладовая), в случае отсутствия такого места падайте на пол при любом шуме или стрельбе. - При применении специальными подразделениями слезоточивого газа дышите через мокрую ткань, быстро и часто моргайте, вызывая слезы. - Во время штурма ни в коем случае не берите в руки оружие террористов, чтобы не пострадать от штурмующих, которые стреляют по вооруженным людям. - При освобождении выходите быстрее, вещи оставляйте там, где они лежат, так как возможны взрывы или пожар, беспрекословно выполняйте команды группы захвата.
 • 25.07.2014 Исполнительный комитет Ясиноватского городского совета информирует о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера
  Порядок звільнення працівника за прогул
 • 24.07.2014 Итоги исполнения городского бюджета за 1 полугодие 2014 года
  По итогам 1 полугодия 2014 года в бюджет города с учетом межбюджет-ных трансфертов мобилизовано 63373,6 тыс. грн. налогов и сборов, обяза-тельных платежей, что составляет 45,4 % к уточненным плановым показателям на год, в том числе:
  - доходы общего фонда – 21235,0 тыс.грн. (39,5%); - доходы специального фонда бюджета города – 5473,3 тыс.грн. (55,6%); - трансферты из государственного бюджета – 26724,2 тыс.грн. (46,3%), из них: * субвенция на социальную защиту населения – 20442,7 тыс.грн.; * дотация выравнивания – 4995,8 тыс.грн.; * субвенция на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание улиц, дорог коммунальной собственности – 609,8 тыс.грн.; * дополнительная дотация на выравнивание финансовой обеспечен-ности – 237,8 тыс.грн; * субвенция из государственного бюджета по разнице в тарифах по ус-лугам централизованного водоснабжения и водоотведения – 438,1 тыс.грн. - трансферты из областного бюджета – 9941,2 тыс.грн., в том числе до-полнительная дотация на предоставление вторичной медицинской помощи – 9941,1 тыс.грн.
  Основными источниками формирования общего фонда городского бюджета является налог на доходы физических лиц и плата за землю, удельный вес которых в объеме поступивших доходов общего фонда составляет 86,1% и 12,1% соответственно.
  За 1 полугодие 2014 года поступило 18284,6 тыс.грн. налога на доходы физических лиц, что составляет 41,8% к плановым показателям на год. Поступления платы за землю составили 2568,6 тыс.грн. или 27,4% к плану на год.
  В специальный фонд городского бюджета поступило 5473,3 тыс.грн. или 55,6% к плановым показателям, из них: - собственные средства бюджетных учреждений – 2460,1 тыс.грн.; - поступления бюджета развития – 2733,1 тыс.грн., из них единого налога – 2323,3 тыс.грн., поступления от продажи земли – 160,5 тыс.грн. Исполнение расходной части бюджета города за 1 полугодие 2014 года составило 62286,4 тыс.грн. или 43,6% к уточненному плану на год, в том числе: - по общему фонду – 56173,1 тыс.грн., что на 1821,3 тыс.грн. больше по сравнению с прошлым годом; - по специальному фонду – 6113,3 тыс.грн. Исполнение расходной части бюджета города по общему фонду бюджета без трансфертов из государственного бюджета составило 35791,6 тыс.грн. или 42,6% к уточненному плану на год.
  На содержание учреждений и проведение мероприятий социально-культурной сферы направлено 29579,8 тыс.грн., что составляет 44,6% к уточненному плану на год. Удельный вес данных расходов в объеме общего фонда составляет 82,6%, из них направлено на: «Образование» – 17351,4 тыс.грн., «Здравоохранение» – 9634,7 тыс.грн., «Социальную защиту и социальное обеспечение» – 1126,5 тыс.грн., «Культуру и искусство» – 1244,9 тыс.грн., «Физическую культуру и спорт» – 222,3 тыс.грн. На жилищно-коммунальное, дорожное хозяйство за 1 полугодие 2014 года по общему и специальному фондам бюджета города направлено 5622,9тыс.грн., из них на: - благоустройство города – 2549,0 тыс.грн; - водопроводно-канализационное хозяйство – 123,0 тыс.грн; - дорожное хозяйство – 1859,1 тыс.грн; - капитальные вложения – 1091,8 тыс.грн. Финансовые ресурсы бюджета города в первую очередь направлялись на своевременное финансирование защищенных статей расходов, удельный вес которых составил 90,6% в объеме общего фонда бюджета города без трансфертов из государственного бюджета или 32426,8 тыс.грн., из них на выплату заработной платы с начислениями на неё направлено 18944,4 тыс.грн. или 58,4%, на оплату энергоносителей - 5024,9 тыс.грн. или 15,5%, на приобретение продуктов питания и медикаментов – 1689,6 тыс.грн. или 5,2%, на содержание учреждений здравоохранения – 6462,7 тыс.грн. или 19,9%, на оплату прочих защищенных статей - 1,0%. Задолженность по заработной плате бюджетных учреждений, срок которой наступил, отсутствует.
 • 23.07.2014 Деякі види матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, встановлених законодавством для повнолітніх і неповнолітніх осіб з інвалідністю *??????
  (* - передрук даного матеріалу або його частин без дозволу Мінсоцполітики не дозволяється) ?- перелік не містить видів матеріального забезпечення, пільг, гарантій та послуг, передбачених для осіб з інвалідністю законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за професійною ознакою, про ветеранів війни, про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ін.; ? - для правильного розуміння та користування пільгами рекомендується попередньо ознайомлюватися із нормативно-правовими актами, зазначеними після конкретного вида матеріального забезпечення, пільги, гарантії та послуги. Із усіма нормативно-правовими актами, вказаними нижче, можливо ознайомитися на офіційному веб-порталі Верховної Ради України (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main); ? - місцеві органи влади можуть надавати додаткові пільги та матеріальну допомогу різним категоріям населення за рахунок коштів власних бюджетів (закони України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про місцеві державні адміністрації”);
 • 04.07.2014 Продолжается ремонт - продолжается отключение электроэнергии
  НП «Ясиноватский РЭС» продолжает ремонтировать в Ясиноватой линии электропередач. В частности, в период с 7 по 11 июля жителям улиц Коммунальной, Гоголя, Победы, Советской, И. Франко, Харьковской и переулка Светлый, а также улиц Красноармейской, Дачной, Толбухина, Циолковского и Щорса следует быть готовыми к отключению электричества в их домах.

Пресс-служба Донецкой ОГА

 • 28.03.2014 Программа «ДОНБАСС – СЕРДЦЕ УКРАИНЫ»
  Донбасс – сердце Украины. Какие бы исторические испытания не выпадали на нашу долю, мы всегда проходили их с честью и становились сильнее.
 • 29.01.2014 Увага, всім водіям! У зв’язку із погіршенням погодних умов рятувальники попереджають – будьте вкрай обережними на дорогах! Без нагальної необхідності не виїжджайте на дороги області!
  29 січня станом на 07:00 через складні погодні умови на окремих дільницях автомобільних доріг - «Донецьк–Новоазовськ–Сєдове» (Новоазовського району), «Кременівка–Ялта» (Володарського району), «Запоріжжя–Маріуполь», «Єнакієве–Шахтарськ–Амвросіївка», «Донецьк–Харцизьк–Амвросіївка–КПП Успенка» - ускладнено рух транспорту.
 • 29.01.2014 Увага! Перекрито рух по трасі «Слов'янськ-Донецьк-Маріуполь»
  За інформацією Укравтодору з 8:00 29 січня закритий рух у напрямку «Слов`янськ-Донецьк-Маріуполь» на ділянці траси «Донецьк-Маріуполь» до особливого розпорядження.
 • 29.01.2014 Роботи з розчищення доріг області ведуться в посиленому режимі
  У зв'язку з екстремальними погодними умовами, що склалися в Донецькій області в середу, 29 січня, в регіоні закрито рух на ряді доріг загальнодержавного та регіонального значення.
 • 29.01.2014 Частина шкіл регіону призупинили навчальний процес
  У зв'язку з погіршенням погодних умов у багатьох навчальних закладах Донецької області призупинено освітній процес. Про це повідомляє департамент освіти і науки облдержадміністрації.
© Ясиноватский горисполком
Разработка: компания «Eterion», 2007
Адрес: 86000, Донецкая обл., г. Ясиноватая, ул. Орджоникидзе, 147
Телефон.: +38 (06236) 4-25-14, +38 (062) 335-67-10. E-mail: info@yasinovataya.org.ua, gorsovet@ukrpost.ua